Páni, pozor na mansplaining

Zrovnoprávňovanie žien s mužmi bolo veľkou témou predovšetkým v minulom storočí, ale ani v súčasnosti nemajú ženy tak celkom vyhrané. Viete, čo je najhorší možný spôsob, ak chcete nejakú zaujať, prípadne udržať si zdravý a šťastný vzťah? Určite nie mansplaining!

Páni, pozor na mansplaining
(zdroj: unsplash.com)

Buďte empatickí

Pojem mansplaining pochádza, samozrejme, z angličtiny. Opisuje situáciu, keď muž žene povýšeneckým tónom vysvetľuje niečo, o čom si myslí, že má menšie znalosti, než on. V skutočnosti však ani on nie je v danej téme tak doma, ako sa tvári. Možno sa vám zdá, že nejde o nič strašné – napríklad technickej oblasti predsa muži väčšinou rozumejú viac a vysvetliť partnerke, ako má paralelne zaparkovať, nemusí byť vyslovene vyvyšovanie sa. Skúste sa však vcítiť do kože ženy. Mansplaining má totiž rôzne podoby. Jednou z nich je napríklad to, ak prerušíte ženu počas rozhovoru bez ohľadu na to, čo hovorí. Naznačujete tým, že nie je v debate rovnocenným partnerom.

Vychádzajte zo súvislostí

Označiť za mansplaining každú konverzáciu, kde muž žene niečo vysvetľuje, určite nie je pravda. Kľúčové je všímať si kontext. Ste v danej oblasti odborníkom? Zaujíma sa žena o vaše vysvetlenie? Počúvate, čo vám hovorí? Neskáčete jej do reči a neprerušujete ju? Beriete do úvahy možnosť, že žena je v danej téme možno väčšia odborníčka? Bohužiaľ, predsudkov v spoločnosti je stále veľa. Zatiaľ čo chlapcov od malička učíme, aby boli asertívni, sebavedomí a rozhodní, dievčatá majú byť milé, chápavé a nekonfliktné. Na pracovisku to potom z mužov robí dobrých lídrov, zatiaľ čo ženy sú vnímané ako bezcitné karieristky. Vyhnite sa takémuto vnímaniu tohto pohlavia aj vy.

Odpustite si zbytočné poznámky o ženských veciach

Mansplaining môže byť nebezpečný a toxický, keď napríklad muži rozhodujú o ženskom tele bez toho, aby mali o jeho fungovaní potrebné znalosti. Týka sa to napríklad menštruácie alebo pôrodov – k tým sa radšej nechajte vyjadrovať iba ženy. Z verejného priestoru mansplaining nevymizne, ak tomu nedopomôžu aj muži. Častokrát si to, že sa ho dopúšťajú, ani neuvedomujú. Každý máme občas sklony poučovať, dávajte si však pozor, aby neprerástli do zvyku. Nechať vyjadriť názor partnerku alebo kolegyňu, aj keď s ním možno nesúhlasíte, alebo máte pocit, že musíte niečo dodať, je prvým krokom k uznaniu jej rovnocennosti s vami. Odpustite si povýšenecký alebo premúdrelý tón a snažte sa svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať s pokorou. Verte, že vám to pomôže získať väčší rešpekt a uznanie, než keby ste sa sami mali pasovať do roly autority.